Netwerk Medisch Specialisten Patiëntveiligheid

De Federatie Medisch Specialisten heeft begin 2013 een netwerk van medisch specialisten patiëntveiligheid opgezet. Een medisch specialist patiëntveiligheid is een (buitengewoon) lid van de medische staf dat door, of in overleg met het MSB en Raad van Bestuur de organisatie gevraagd en ongevraagd advies geeft als het gaat om beleid ten aanzien van patiëntveiligheid en de implementatie ervan. Via het landelijke netwerk kunnen medisch specialisten elkaar snel vinden en makkelijk informeren zowel wat betreft nieuwe ontwikkelingen als het delen van goede voorbeelden op het gebied van patiëntveiligheid. Het doel daarbij is steeds betere zorg voor de patiënt. 


De Federatie Medisch Specialisten faciliteert en beheert het netwerk. Het netwerk is in de afgelopen maanden gegroeid naar ruim 250 leden, afkomstig uit 88 verschillende zorginstellingen.

Lees verder:

Waarom dit netwerk?

Cookie-instellingen